Đã tiêm đủ 2 liều vaccine: bia Heineken và bia Tiger - ảnh chế vacxin bia

Cập nhật 4 tháng trước

Đã tiêm đủ 2 liều vaccine: bia Heineken và bia Tiger - ảnh chế vacxin bia

Vacxin này chỉ dành cho đàn ông, và phải tiêm 1 tuần 1 lần.

#Meme hài