Đại học là nơi khởi đầu của những giấc mơ - ừ ngủ ngon lắm

Cập nhật 3 tháng trước

Đại học là nơi khởi đầu của những giấc mơ - ừ ngủ ngon lắm

Chuẩn đến từng câu chữ và ý nghĩa.

#Meme hài