Đái một vũng rồi tự soi lại mặt mình đi

Cập nhật 2 tháng trước

Đái một vũng rồi tự soi lại mặt mình đi

Vừa xấu lại còn vừa bốc mùi nữa.

#Meme phim