Damn, bạn đã khiến nờ tê nờ cười

Cập nhật 10 ngày trước

Damn, bạn đã khiến nờ tê nờ cười

Hey, bạn có biết là bạn rất thiếu hài hước không?

#Meme hài