Damn bro, bạn đã khiến phi công cười và đâm vào 2 toà nhà

Cập nhật 10 ngày trước

Damn bro, bạn đã khiến phi công cười và đâm vào 2 toà nhà

Khiếu hài hước của bạn làm cho người khác có những hành động điên rồ đấy.

#Meme hài