Damn son, bạn đã khiến con bò cười

Cập nhật 10 ngày trước

Damn son, bạn đã khiến con bò cười

OK khiếu hài hước của bạn đúng là đỉnh cao rồi đấy.

#Meme hài