Đan Nguyên hát: Còn con cặt gì nữa đâu mà khóc với sầu

Cập nhật 14 ngày trước

Đan Nguyên hát: Còn con cặt gì nữa đâu mà khóc với sầu

Comment ảnh meme này vào post thất tình của đứa bạn thì đúng là best.

#Lời bài hát