Đang dịch ai sống 2 mặt thì đeo 2 khẩu trang, ai hay lật mặt thì lộn ngược lại mà đeo

Cập nhật 1 tháng trước

Đang dịch ai sống 2 mặt thì đeo 2 khẩu trang, ai hay lật mặt thì lộn ngược lại mà đeo

Đang dịch nên mọi người lưu ý đeo khẩu trang thường xuyên. Ai sống 2 mặt thì đeo 2 cái. Ai hay lật mặt thì lộn ngược lại mà đeo.

#Meme hài