Đánh bài là môt nghệ thuật còn thua tiền là quá trình hình thành nghệ thuật mà thôi

Cập nhật 1 tháng trước

Đánh bài là môt nghệ thuật còn thua tiền là quá trình hình thành nghệ thuật mà thôi

Cho nên hãy cứ vui tươi lên mà ra đê ngủ tối nay.

#Trích dẫn hay #Meme đánh bài