Đập sách gíao khoa tiếng Việt lớp 1 vào mặt

Cập nhật 20 ngày trước

Đập sách gíao khoa tiếng Việt lớp 1 vào mặt

Để ta đến đó và đập cái này vào mặt nó.

#Meme hài