Đầu nấm cười vỗ tay vỗ tay

Cập nhật 4 tháng trước

Đầu nấm cười vỗ tay vỗ tay

Không biết là đang khen hay là đang mỉa đểu nữa.

#Đầu Nấm