Đau ở đây này - báo hồng chỉ vào tim

Cập nhật 13 ngày trước

Đau ở đây này - báo hồng chỉ vào tim

Đau lắm mọi người ơi. :(

#Báo hồng