Đau ở đây này - bé trai chỉ tay vào chỗ ấy

Cập nhật 13 ngày trước

Đau ở đây này - bé trai chỉ tay vào chỗ ấy

Hình như có gì đó không đúng ở đây thì phải?

#Meme hài