Đau ở đây này - mèo vàng đưa tay lên tim

Cập nhật 9 ngày trước

Đau ở đây này - mèo vàng đưa tay lên tim

Đau lắm nhưng chưa thể khóc được lúc này, phải tỏ ra mạnh mẽ.

#Meme mèo