Đau ở đây này - vịt Donald chỉ tay vào trym

Cập nhật 16 ngày trước

Đau ở đây này - vịt Donald chỉ tay vào trym

Mỗi khi thấy ảnh gái xinh là y như rằng bị đau.

#Vịt Donald

Meme cùng chủ đề
Xem thêm