Đau ở trong tim này - mèo khóc hai hàng nước mắt

Cập nhật 13 ngày trước

Đau ở trong tim này - mèo khóc hai hàng nước mắt

Ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa.

#Meme mèo