Dây áo ngực cố gắng níu giữ kẻo đứt

Cập nhật 3 tháng trước

Dây áo ngực cố gắng níu giữ kẻo đứt

- Giữ lấy, đừng buông, mình sẽ ổn thôi - Buông đi đừng lo cho em. Anh phải sống thật tốt :(

#Meme hài