Đây chỉ là thiểu số thôi đừng có mà vơ đũa cả nắm

Cập nhật 1 tháng trước

Đây chỉ là thiểu số thôi đừng có mà vơ đũa cả nắm

Trong khi phần lớn nhất lại được gọi là phần thiểu số? Hình tam giác kim tự tháp thiểu số.

#Meme hài