Dcm tống thằng lon đó xuống địa ngục cho tôi

Cập nhật 4 ngày trước

Dcm tống thằng lon đó xuống địa ngục cho tôi

Khi thấy điều cục súc trên facebook thì comment meme này là quá chuẩn.

#Meme hài