Đê Khi nói với Nobita: học bài là hình thức giải trí sau những giờ vui chơi căng thẳng

Cập nhật 5 tháng trước

Đê Khi nói với Nobita: học bài là hình thức giải trí sau những giờ vui chơi căng thẳng

Ảnh comment này dành cho những bạn chăm chú nghiêm túc học hành.

#Nobita