Đến bạn trai của đứa khác cũng bỏ tôi mà đi

Cập nhật 1 tháng trước

Đến bạn trai của đứa khác cũng bỏ tôi mà đi

Vừa nhận được tin nhăn từ số lạ: "Anh xin lỗi chúng ta chia tay đi". Thật đau lòng, đến bạn trai đứa khác cũng bỏ tôi mà đi.

#Comment dạo