Đĩ cũng có đĩ yêu nước

Cập nhật 15 ngày trước

Đĩ cũng có đĩ yêu nước

Câu nói huyền thoại của Châu Tinh Trì.

#Châu Tinh Trì #Meme phim