Đi làm cả ngày vất vả, đặt lưng xuống giường nhẹ hết cả người

Cập nhật 1 tháng trước

Đi làm cả ngày vất vả, đặt lưng xuống giường nhẹ hết cả người

Ảnh comment để nói lên sự nghèo khổ mà bạn đang có.

#Meme hài