Đi ngủ để đỡ mắc sai lầm

Cập nhật 5 tháng trước

Đi ngủ để đỡ mắc sai lầm

Nhưng vấn đề sai lầm của tôi là ngủ quá nhiều...

#Meme hài