Đĩa bánh cuốn có chữ "quá bánh cuốn" (quá cuốn)

Cập nhật 5 tháng trước

Đĩa bánh cuốn có chữ

Comment khi thấy ai đó kể chuyện hoặc video quá hay.

#Meme hài