Điện thoại Nokia màn hình đen trắng có tin nhắn cộng 300 triệu vào tài khoản 1,9 tỷ

Cập nhật 4 tháng trước

Điện thoại Nokia màn hình đen trắng có tin nhắn cộng 300 triệu vào tài khoản 1,9 tỷ

Nhà nghèo làm gì có tiền mà mua iPhone đâu cơ chứ.

#Meme hài