Dit mẹ mày đó là một sự xúc phạm

Cập nhật 3 tháng trước

Dit mẹ mày đó là một sự xúc phạm

Rõ ràng, đó là điều quá rõ ràng.

#Meme hài