Dit mẹ mày nhớ mặt tao đấy - người đàn ông không mặt

Cập nhật 2 tháng trước

Dit mẹ mày nhớ mặt tao đấy - người đàn ông không mặt

Ủa rồi không thấy mặt làm sao mà nhớ mặt được?

#Meme hài