Đỡ em lên, em vẫn chơi được tiếp

Cập nhật 5 tháng trước

Đỡ em lên, em vẫn chơi được tiếp

Ngã ở nơi nào đứng lên ở chỗ đấy.

#Meme hài