Đó không phải là tình yêu, chúng ta đi qua nhau lúc nứng

Cập nhật 4 tháng trước

Đó không phải là tình yêu, chúng ta đi qua nhau lúc nứng

Tôi nứng, anh cũng nứng, chúng ta đi qua nhau đúng lúc nứng.

#Trích dẫn hay