Đỗ tốt nghiệp cấp 3 loại giỏi không ai biết, nhưng nếu trượt tốt nghiệp thì cả làng biết

Cập nhật 1 tháng trước

Đỗ tốt nghiệp cấp 3 loại giỏi không ai biết, nhưng nếu trượt tốt nghiệp thì cả làng biết

Công bằng ở đâu? Trượt tốt nghiệp thì có gì ghê gớm đâu?

#Thi trượt