Đoạn chat coi cu toi khong (coi củ tỏi không)

Cập nhật 11 ngày trước

Đoạn chat coi cu toi khong (coi củ tỏi không)

- Coi cu toi hong? - Có gửi đây đi - Dung cho ai coi nua nha - OK gửi đi xem nào - gửi ảnh củ tỏi

#Đoạn chat hay