Đợi bác xíu, bác đang hồi máu

Cập nhật 2 ngày trước

Đợi bác xíu, bác đang hồi máu

Hồi máu kiểu này dễ bị các chú công an dòm ngó lắm.

#Meme hài