Đôi dép tổ ong có chữ HONDA SH

Cập nhật 13 ngày trước

Đôi dép tổ ong có chữ HONDA SH

Cũng có xe SH như ai kia mà không được yêu mới buồn.

#Meme hài