Đợi xíu tao múc cơm xong rồi tao qua múc mày liền

Cập nhật 3 tháng trước

Đợi xíu tao múc cơm xong rồi tao qua múc mày liền

Rồi tao sẽ múc mày như múc cạn cái nồi cơm của tao.

#Meme hài