Doraemon nói bỏ đi mà làm người

Cập nhật 1 tháng trước

Doraemon nói bỏ đi mà làm người

Thôi nghe anh, bỏ đi mà làm người em ạ!

#Doraemon