Doraemon nói mồm như lỗ đít thở ra câu nào thối câu đấy

Cập nhật 9 ngày trước

Doraemon nói mồm như lỗ đít thở ra câu nào thối câu đấy

Nói câu này thì đứa nghe được chỉ có thể chui xuống lỗ mà trốn.

#Doraemon