Đứa bé vỗ tay hay quá

Cập nhật 5 ngày trước

Đứa bé vỗ tay hay quá

Các vị bô lão hay dùng meme này để comment trên facebook.

#Người già hay dùng