Đưa tay đánh bạn: á đù má, con đũy chó

Cập nhật 4 tháng trước

Đưa tay đánh bạn: á đù má, con đũy chó

Tình bạn của chúng ta mãi mãi bền lâu khăng khít.

#Meme hài