Đừng ăn thịt chó vì chó là bạn, không phải là tôi

Cập nhật 2 tháng trước

Đừng ăn thịt chó vì chó là bạn, không phải là tôi

Team không ăn thịt chó điểm danh cái coi.

#Meme chó