Đừng bao giờ từ bỏ giấc mơ của bạn, hãy tiếp tục ngủ

Cập nhật 16 ngày trước

Đừng bao giờ từ bỏ giấc mơ của bạn, hãy tiếp tục ngủ

Nếu bạn thức dậy là bạn đã đánh mất giấc mơ rồi.

#Trích dẫn hay