Đừng gọi anh là fuckboy vì anh là thằng đầu cắt moi

Cập nhật 11 ngày trước

Đừng gọi anh là fuckboy vì anh là thằng đầu cắt moi

Hoặc gọi anh là mullet cũng được, không sao cả.

#Đầu cắt moi