Đừng khoe zú, tôi chỉ muốn em cười. Vừa khoe vừa cười cũng được.

Cập nhật 5 tháng trước

Đừng khoe zú, tôi chỉ muốn em cười. Vừa khoe vừa cười cũng được.

Suy cho cùng thì nụ cười của em mới là điều quan trọng nhất.

#Anh da đen