Đúng là em sai, nhưng không chịu tha lỗi thì đó là lỗi của anh

Cập nhật 4 tháng trước

Đúng là em sai, nhưng không chịu tha lỗi thì đó là lỗi của anh

Em biểt em sai rồi, anh xin lỗi em đi ơ kìa?

#Meme hài