Dừng lại, bạn đã khiến Chaien hoảng sợ

Cập nhật 2 tháng trước

Dừng lại, bạn đã khiến Chaien hoảng sợ

Vì sao Chaien sợ tím mặt như thế này bạn biết không?

#Chaien meme