Đừng lo cho tôi, tôi khóc một năm rồi sẽ nín

Cập nhật 5 tháng trước

Đừng lo cho tôi, tôi khóc một năm rồi sẽ nín

Tôi xin cam đoan sẽ không bị tổn thương một chút nào luôn.

#Đầu Nấm