Dùng một đôi mắt tinh tường nhìn thấu cả hồng trần

Cập nhật 5 tháng trước

Dùng một đôi mắt tinh tường nhìn thấu cả hồng trần

Hồng trần trên đôi cánh tay, hòa mình em trong phút giây...

#Ếch Pepe the Frog