Đừng nằm mơ nữa, tỉnh dậy cho ông ngay

Cập nhật 5 tháng trước

Đừng nằm mơ nữa, tỉnh dậy cho ông ngay

Đừng như con chó nằm mơ giữa ban ngày.

#Meme chó