Dùng rổ hứng thú vật: tiếp đi bro, tao đang hứng thú

Cập nhật 4 tháng trước

Dùng rổ hứng thú vật: tiếp đi bro, tao đang hứng thú

Đỉnh cao của ngôn ngữ VN rồi đó nha.

#Meme hài