Đừng tập gym nữa, không có đứa con gái nào chọn 6 múi thay vì 6 chiếc ô tô

Cập nhật 14 ngày trước

Đừng tập gym nữa, không có đứa con gái nào chọn 6 múi thay vì 6 chiếc ô tô

Không có đứa con gái nào chọn 6 múi thay vì 6 chiếc ô tô, vì vậy đừng tập gym nữa và cắm mặt đi làm đi.

#Meme hài